more info Prostorová zkouška těsnosti pro plynné hasicí prostředky

 

Při zabezpečení prostorů SHZ ( stabilním hasicím zařízením ) na plynné hasicí prostředky např. FM-200; Novec 1230; Argonite, Inergen a CO2 se snažíme dosáhnout jejich co nejdelšího časového působení v předepsané koncentraci a výšce. 

K dosažení tohoto cíle je těsnost a tedy tím hlavně účinnost SHZ v chráněném prostoru jedním z rozhodujících kritérii, kterou je dodavatel SHZ povinen investorovi při předání díla, tj. uvedení SHZ do činnosti, a potom při pravidelných kontrolách, zabezpečit a následně i dokázat. 
Často se prokáže, že jištěný prostor SHZ na plynné hasicí prostředky je nedostatečně utěsněn ( zejména kabelové a potrubní prostupy, okna, dveře, VZT apod. ) a to v součtu všech ploch může vést k tomu, že jištěný prostor nedosahuje ani nejnižších požadavků na časový přesah působení hasiva v předepsané a projektem nastavené koncentraci. 

Prostorová zkouška těsnosti ( DOOR FAN TEST ) toto vše spolehlivě zjistí, což je z hlediska nákladů dodavatele, ale i investora výhodnější než zkoušet časový přesah s použitím velkého množství plynných hasicích prostředků, který se ve většině případů z ekonomických důvodů stejně neprovádí. Existující netěsnosti budou pomocí tohoto testu lokalizovány a účinnost SHZ prokázána. 

S tlakovým ventilátorem umístěným v přístupových dveřích jištěného prostoru se vytváří nejdříve podtlak a pak přetlak v nastaveném rozsahu dle hydraulického výpočtu. Z tlakového rozdílů uvnitř/ven a teplot se pomocí programových prostředků a hydraulického výpočtu vyšetřuje existující průsak a časový přesah běžných zhášecích plynů. 

Po tomto provedeném testu a při pravidelné údržbě a servisu má zákazník jistotu, že jeho investované peníze do SHZ spolehlivě ochrání jeho majetek.
  
  

 

 

Výhody prostorové zkoušky těsnosti: 

• Výhodné z hlediska nákladů
• Rychlost, jednoduchost provedení, opakovatelnost zkoušky
• Poskytuje spolehlivé výsledky
• Snadné nastavení rychlá lokalizace netěsností
• Ekologicky nezávadné
• Ověření hydraulického výpočtu
 
Q4E Automated Blower Door
 
Nevýhody zkušebního zaplavení prostorů plynem: 

• Vysoké náklady
• Časově náročné a způsobuje časové prostoje zaměstnanců 
• Neurčuje spolehlivě následná opatření
• Výsledky zkoušky zaplavením ukazují v 90 % případů pouze na netěsnost zabezpečené oblasti


Měření: 

• Teplota v místnosti
• Teplota vnějšího prostoru
• Statická diference tlaku 
• Diference tlaku vnitřní/vnější při provozu dmychadla
• Objem-proudění u dmychadla
• Ověření hydraulického výpočtu 
 

 

Případy obvyklých míst netěsností: 

• Kabelové prostupy a prostupy kabelových kanálů
• Prostupy potrubí
• Klimatizační a ventilační kanály
• Dveře a revizní klapky
• Dvojité stropy a dvojité podlahy
• Prostupy lehkými stavebními konstrukcemi 
 

 

 

     
Prostorová zkouška těsnosti Výhody prostorové zkoušky těsnosti  Gielle Srl 
Via R. Ferri 32 Z.I. - 70022 Altamura (Ba) Italy
Tel +39 0803118998 - Fax + 39 0803101309
E-mail:
info@doorfantest.com - Save in outlook
© 2008 Gielle Srl. All rights reserved. P.IVA 05157680728. Created by www.omnilink.it